Hipoterapia

„Hipoterapia jest to ukierunkowane działanie terapeutyczne mające służyć poprawie funkcjonowania człowieka w sferach fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i/lub społecznej, podczas którego, specjalnie przygotowany koń, stanowi integralną część procesu terapeutycznego.
Realizowana jest przez wykwalifikowanego hipoterapeutę zgodnie z zaleceniami lekarza kierującego na hipoterapię i we współpracy z innymi specjalistami prowadzącymi danego pacjenta.” (www.pthip.org.pl)

Gospodarstwo Milejewko dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych. Dysponujemy dogodnym podjazdem, salą, miejscami noclegowymi i toaletą dostępną dla osób na wózkach. Prowadzimy zajęcia hipoterapii prowadzonymi przez kwalifikowanego terapeutę. Podczas zajęć pracujemy z dwoma dostosowanymi w tym celu przyjaznymi końmi rasy haflinger.  Prowadzimy zajęcia indywidualne i grupowe.

Zapraszamy!